1.) ما ابتدا در جلساتی با شما درمورد هدف و برنامه شما صحبت میکنیم

در این جلسه هدف شما از راه اندازی وب سایت و یا پشتیبانی ، مخاطبان وب سایت، نحوۀ رشد و توسعۀ وب سایت، تحلیل محتوای اولیه، ساختار اصلی سایت، منو ها و صفحات وب سایت، ماژول های مورد استفاده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2.) بررسی کارشناسی و تحلیلی از پروژه شما

در این مرحله کارشناسان ما پس از بررسی تمامی درخواست های شما و تحلیل داده ها گزارشی کامل از پروژه درخواستی و امکانات لازم را تهیه و آماده ارائه مینمایند .

3.) جلسه انتقال نقطه نظرات شما و بررسی نهایی

در این مرحله با ارائه تمامی پیشنهادات و بررسی های تکمیلی و ارائه لیست کامل از خدمات به شما آخرین تصمیمات و اصلاحات صورت میگیرد .

4.) عقد قرارداد و شروع همکاری

در فرم قرار داد که به امضای دو طرف خواهد رسید تمامی وظایف ما و شما با رعایت تمامی مسائل حقوقی و تاریخ دقیق شروع و پایان پروژه مشخص خواهد شد.

فرم تماس با ما

برای ارتباط با ما میتوانید از این فرم استفاده نمایید ، کارشناسان ما در سریع ترین زمان با شما تماس خواهند گرفت . با تشکر